Meteen naar de inhoud

Zullen we eens naar alle onderdelen van uw hypotheek kijken?

We weten allemaal dat we door met enige regelmaat onderhoud aan onze auto te laten uitvoeren voorkomen dat we op het moment dat het net even niet uitkomt stilstaan of dat we geconfronteerd worden met reparaties die veel duurder zijn dan de kosten van het onderhoud. Wat geldt voor uw auto, geldt ook voor uw hypotheek.

Uw hypotheek is het waard om periodiek te laten bekijken

Uw hypotheek is niet alleen maar een lening waarvoor u een bepaalde rente betaalt. De hypotheek is in werkelijkheid een complexe set van afspraken waarmee getracht wordt op langere termijn te borgen dat u de lasten van uw woning kunt blijven betalen, ook wanneer de wereld om u heen verandert.

Het is daarom raadzaam om met enige regelmaat samen met ons de tijd te nemen om te controleren of uw hypotheek nog wel optimaal aansluit bij de huidige situatie en de verwachtingen die we nu voor de komende jaren hebben.

Om u een indruk te geven van de onderwerpen die tijdens zo een “hypotheek-onderhoudsbeurt” aan de orde komen, noemen we een aantal van de belangrijkste zaken waar wij dan op letten.

Schadeverzekeringen Is de verzekerde som van uw woning nog wel correct? Voldoen de verzekeringsvoorwaarden aan deze tijd? Is de premie voldoende concurrerend?
Vermogensopbouw Op enig moment moet de lening worden afgelost. Is duidelijk hoe dit te zijner tijd gaat plaatsvinden. Wanneer u spaart of belegt om deze aflossing te kunnen doen, ontwikkelt de vermogensopbouw zich dan zodanig dat op tijd het vermogen zo is gegroeid dat de lening ook echt kan worden afgelost?
Levensverzekering Mogelijk was het bij het afsluiten van de hypotheek verplicht om een levensverzekering af te sluiten. Geldt deze verplichting nog steeds? Is handhaving van deze verzekering wenselijk? Kan dezelfde dekking voor een (veel) lagere premie gehandhaafd blijven?
Pensioenleeftijd Mogelijk dat u bij het afsluiten van de hypotheek bent uitgegaan van een ingangsdatum van de AOW op 65 jaar. Wanneer deze ingangsdatum later is, welk gevolg heeft dit voor de betaalbaarheid van uw hypotheek?
Huidige rente Is de rente die u nu voor uw hypotheek betaalt correct of is het voordeliger om de hypotheek over te sluiten?
Rentevastperiode Voor welke periode heeft u uw huidige rente vastgelegd? Wanneer is het moment dat u over een nieuwe periode moet beslissen? Is het zinvol dit moment te vervroegen?
Renteopslagen
Weet u of uw bank rekent met renteopslagen? Kan het zijn dat wanneer de waarde van de woning is gestegen u recht heeft op een korting van de rente mits u deze bij de bank zelf aanvraagt?
Duurzaamheid Kunt u uw woonlasten verlagen door nu, met fiscaal voordeel en subsidies, uw hypotheek iets te verhogen door uw woning duurzamer te maken?
Levenssituatie Heeft u nog dezelfde wensen als toen u de hypotheek afsloot? Is uw werk- en gezinssituatie nog dezelfde? Zo niet is het dan verstandig om uw hypotheek aan de nieuwe situatie aan te passen?

Maakt u een afspraak?

De lijst hierboven is niet uitputtend. De “controlepunten” verschillen per type hypotheek en per type relatie, maar in veel gevallen kunnen wij verbeteringen voorstellen. Benieuwd? Bel of mail ons dan. Wij vertellen u graag uitgebreider over hoe wij uw bestaande hypotheek tegen het licht kunnen houden.