Meteen naar de inhoud

Zorg voor totaaloverzicht van uw financiële producten

Helaas. Het komt nog vaak voor. Consumenten sluiten voor de aankoop van hun woning een hypotheek af. Daarnaast schaffen zij in de loop der jaren ook meerdere verzekeringen aan. Een aantal bij het financieel advieskantoor waar “alle verzekeringen” lopen. Maar dat zijn dus niet alle verzekeringen. Want toen ‘die ene keer bij die bank’ werd ook een verzekering afgesloten. En toen die leuke advertentie op internet voorbijkwam, werd ‘met één klik’ nog een verzekering afgesloten. De einduitkomst is bij veel mensen hetzelfde: verzekeringen zijn verspreid over meerdere organisaties en niemand heeft een overzicht van het totaal en niemand voelt zich voor dat totaaloverzicht verantwoordelijk.

Vier belangrijke oorzaken van veranderingen

Op het moment dat u een hypotheek of een verzekering afsluit zal deze, als deze correct is geadviseerd, goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie op dat moment.  Na dit moment zijn er vier belangrijke oorzaken waardoor de door u afgesloten verzekering of het hypothecair krediet minder goed gaat aansluiten bij uw situatie. Deze oorzaken zijn:

  • De verzekeringsmaatschappij of bank past de voorwaarden aan. U krijgt dan keurig de nieuwe voorwaarden toegezonden. Maar wie leest die nu echt? In de praktijk kunnen deze wijzigingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u een korting krijgt op de rente die u betaalt over uw hypotheek indien de marktwaarde van uw woning meer bedraagt dan het restant van de openstaande hypotheekschuld. Zo’n korting is natuurlijk fijn. Bij de ene bank wordt deze korting automatisch toegepast, maar bij de andere bank moet u deze uitdrukkelijk zelf aanvragen. Heeft u dat bericht van de bank niet gelezen en dus niet om deze korting verzocht, dan kan de bank niet worden verplicht om met terugwerkende kracht deze korting alsnog te geven.
  • Wijzigingen in wet- en regelgeving. Talloos zijn de hypotheekleningen, levensverzekeringen en pensioenen waarbij bij het afsluiten de gedachte was dat op 65 jaar de AOW-uitkering zou ingegaan. Voor velen is nadien door wijziging van de wet bepaald dat de leeftijd van de AOW later dan 65 ingaat. Zonder aanpassing van de in het verleden afgesloten verzekeringen kan er daardoor een “gat” ontstaan in de einddatum van het in het verleden afgesloten financiële product en de ingangsdatum van de “nieuwe” AOW-leeftijd.
  • Concurrentie op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Nieuwe aanbieders betreden de markt. Zij kunnen betere premies en voorwaarden bieden dan welke op het moment dat u een bepaalde verzekering of krediet afsloot, beschikbaar waren.Maar deze verbeteringen worden vaak niet automatisch doorgevoerd voor de consumenten die in het verleden de verzekering of het krediet hebben afgesloten. Om voor de betere voorwaarden in aanmerking te komen moet dit uitdrukkelijk worden gevraagd of moet eerst het “oude” product worden beëindigd om vervolgens een nieuw product tegen de gunstigere voorwaarden te kunnen afsluiten.
  • Een laatste belangrijke oorzaak van veranderingen zijn die wanneer uw persoonlijke situatie of voorkeuren veranderen. De achtergrond hiervan kan zeer verschillend zijn. Bijvoorbeeld doordat uw gezinssituatie verandert. Of doordat u bouwkundige aanpassingen doet om uw woning te verduurzamen.

Echte financiële zekerheid betekent dat u niet meer leent en verzekert dan in uw situatie nodig is. Tegelijkertijd mogen er ook geen gaten zitten in de dekkingsvoorwaarden die u wel nodig heeft. Dit betekent ook dat bij de opbouw van uw vermogen rekening wordt gehouden met de zaken die voor u in uw leven belangrijk zijn.

Bij het afsluiten van elk financieel product moet goed gekeken worden naar dit totaalplaatje. Vervolgens moet in de loop der tijd ook worden gekeken of al die losse onderdelen nog steeds goed op elkaar aansluiten en blijven passen bij uw actuele wensen en situatie.

Die situatie bereikt u niet wanneer u op diverse plaatsen verzekeringen en andere financiële producten afsluit zonder dat er iemand is die het totale overzicht bewaakt.

Wij zien het als onze taak om namens u dat totale overzicht wél te bewaken. Maar dat kunnen we alleen goed doen, indien u ons volledig informeert over alle verzekeringen en andere financiële producten die u heeft afgesloten.

Op deze manier kunnen we samen zorgen dat uw zekerheidspakket doet wat het moet doen: zekerheid bieden op het moment dat u deze nodig heeft.