Meteen naar de inhoud

WOZ-waarde van uw woning gestegen?

modelhuisje op stapel munten

De letters WOZ staan voor Wet waardering onroerende zaken. In het kader van deze wet worden elk jaar alle woningen in Nederland getaxeerd.

WOZ

De WOZ-waarde die u opgegeven krijgt, loopt ongeveer een jaar achter omdat de woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De opgave van de WOZ-waarde die u recent heeft ontvangen betreft dus de getaxeerde waarde van uw woning per 1 januari 2019. In het afgelopen jaar is de WOZ-waarde gemiddeld voor heel Nederland gestegen met 8,9%.

Belastingen gekoppeld aan WOZ-waarde

Meerdere belastingen zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan de onroerendzaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Ook bij overlijden kan bij het bepalen van de waarde van de erfenis de WOZ-waarde een rol spelen. Over het algemeen betekent een stijging van de WOZ-waarde van de woning ook een stijging van de verschillende belastingen.

Over 2019 heeft er dus een forse stijging van de WOZ-waarde plaatsgevonden. De verwachting is dat ook over 2020 een verdere, forse stijging te zien zal zijn.

Maar ook voordelen

Een hogere WOZ-waarde heeft ook voordelen. Allereerst is dit een indicatie dat de waarde van uw woning is gestegen. Indien uw hypotheekschuld niet is verhoogd, betekent dit dat uw vermogen is gegroeid. Bij verkoop van uw woning komt deze vermogenswaarde in geld bij u terug.

Daarnaast zijn er veel hypothecaire leningen waarbij de geldverstrekker het rentetarief (iets) verlaagt indien de resterende schuld van de lening daalt onder een bepaald percentage van de waarde van de woning. Door de nieuwe WOZ-waarde, in combinatie met de eventuele maandelijkse aflossingen die u op de lening doet, kan het gebeuren dat de resterende hypotheekschuld bijvoorbeeld minder is dan 80% van de (nieuwe) waarde van de woning. Afhankelijk van de hypotheek die u heeft afgesloten en de Bank waarbij deze lening is gesloten kan dit tot gevolg hebben dat de rente voor de rest van de rentevast periode iets lager kan worden. De ene bank doet dit min of meer automatisch, de andere doet dit alleen op aanvraag.

Geeft u uw nieuwe WOZ-waarde aan ons door?

Wanneer u ons de nieuwe WOZ-waarde van uw woning doorgeeft dan controleren wij graag of de bank, waarbij u uw hypotheek heeft afgesloten, op grond van deze nieuwe WOZ-waarde u recht geeft op een (iets) lagere hypotheekrente.