Meteen naar de inhoud

Wordt DUO lening zichtbaar voor de bank?

jongen met vergrootglas

De toezichthouder op financiële instellingen, Autoriteit Financiële Markten AFM, heeft bij de Minister van Financiën bepleit het voor banken mogelijk te maken te controleren of jongeren die een lening willen afsluiten voor een woning wel of niet beschikken over een studielening. Wat is er aan de hand?

Waken tegen overkreditering

Om te beoordelen of de woonlasten op termijn te financieren zijn, wordt bij de aanvraag gekeken welk bedrag de consument wil lenen. Vervolgens wordt gekeken naar diens inkomen, eigen vermogen en schulden om te bepalen of het waarschijnlijk is dat de kosten van de lening ook op de langere termijn te dragen zijn.

Veel leningen zijn controleerbaar

Banken stellen bij de aanvraag voor een hypothecaire lening de vraag welke schulden de consument heeft. Dat kan bijvoorbeeld een eerdere hypotheek zijn. Maar ook een consumptief krediet. Banken hebben toegang tot verschillende databestanden aan de hand waarvan ze kunnen controleren of de consument op deze vraag naar waarheid heeft geantwoord.

Studieschulden

Eind 2019 hadden 1,4 miljoen Nederlanders een studielening met een gemiddelde studieschuld van € 13.700. Een jongere met zo’n schuld kan minder geld lenen voor een hypotheek dan een andere jongere met hetzelfde inkomen. In de huidige woningmarkt is dit een groot nadeel. Er zijn al vrijwel geen betaalbare woningen voor jongeren te koop. Kun je als jongere dan ook nog eens minder lenen bij de bank omdat je een studieschuld hebt, dan wordt de kans om de financiering rond te krijgen voor de aankoop van een woning wel heel klein.

Bank heeft geen inzage in studieschuld

Tot nu toe hadden banken echter geen toegang tot registers waarin vermeld is of iemand wel of geen studieschuld heeft. De bank moet het tot op heden dus doen met de vraag of de jongeren de vraag die de bank hun op dit punt stelt, naar waarheid beantwoorden.

Onderzoek geeft aan dat circa 15% van de jongeren deze vraag niet naar waarheid beantwoordt. Dat is niet verstandig omdat, wanneer de bank daar nadien achter komt, dit tot de vervelende situatie kan leiden dat men de hypotheek intrekt. Daarnaast verhoogt het niet meerekenen van een bestaande studieschuld de kans op overkreditering en dus problemen in de toekomst. Hoewel velen er begrip voor kunnen opbrengen dat jongeren die ook graag een eigen woning willen hebben, op dit punt “jokken” is het toch niet verstandig.

AFM: Maak studieschuld voor banken controleerbaar

De AFM heeft bij de Minister van Financiën nu bepleit te komen tot een wetswijziging waardoor de studieschulden worden geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie opdat de banken voor alle consumenten inzicht krijgen of er wel of geen studieschuld bestaat.
De minister moet nog een besluit nemen.

Niet jokken, maar goed advies vragen

De woningmarkt is op dit moment voor jongeren heel lastig. Vaak is het inkomen nog te laag om de (te) hoge prijzen van woningen die beschikbaar zijn te financieren. Of er dan toch nog andere oplossingen zijn? Soms. Maar dat verschilt echt per situatie.

Maak een afspraak met ons om te weten te komen of er in jouw situatie wel of geen alternatieven zijn. Soms is het een heel gepuzzel om dat ene alternatief te vinden, maar wij zijn best goed in puzzelen. Dus maak die afspraak!