Meteen naar de inhoud

Wonen is belangrijk onderwerp komende verkiezingen

stembus silhouette

Het onderwerp “wonen” wordt in de komende verkiezingen een van de belangrijkere thema’s. Bij het vergelijken van de verschillende programma’s zijn nu al enkele trends te zien.

Tekort aan woningen wordt breed ingezien

Binnen de politiek bestaat breed het inzicht dat Nederland op dit moment te weinig woningen heeft. Allerlei maatregelen die nu genomen worden, maken het voor bepaalde doelgroepen misschien iets eenvoudiger om een woning te verwerven, maar dat gaat dan weer ten koste van de beschikbare woningen voor andere woningzoekers. Veel partijen zien in dat alleen door fors extra woningen te bouwen de huidige woningproblematiek kan worden verlicht. Hierbij wordt regelmatig als doelstelling het getal van 1 miljoen extra woningen in de komende tien jaar genoemd.

Plafond aan vrije sector huurprijzen

Veel partijen willen ook de huren in de vrije sector aan maxima binden. De grens ligt nu op een huurprijs van €737,14. Velen vinden dat “huisjesmelkers” te veel profiteren van de schaarste, door exorbitante huurprijzen te vragen en deze huur elke keer te verhogen zodra er een mutatie plaatsvindt.

Meer woningen voor eigen bewoning

Landelijk wordt op dit moment circa 20% van de woningen die te koop komt, gekocht door (particuliere) kopers die deze woningen vervolgens tegen hoge prijzen verhuren. In Amsterdam ligt dit percentage al rond de 40%. Dit type kopers is vaak bereid meer te bieden dan starters op de woningmarkt kunnen financieren. Ook hier is te zien dat veel politieke partijen paal en perk willen stellen aan deze ontwikkeling.

Afbouw Aftrekbare hypotheekrente

In het recente verleden zijn al verschillende initiatieven genomen om de hypotheekrente, die in het verleden onbeperkt aftrekbaar was, af te bouwen. Ook voor de komende jaren liggen al maatregelen klaar waarmee de aftrekbaarheid van de hypotheekrente verder wordt afgebouwd. Bij meerdere politieke partijen is te zien dat ze de huidige situatie van de extreem lage hypotheekrente willen gebruiken om een versnelling aan te brengen in de afbouw van hypotheek.

Waar te bouwen

Een voor elke partij lastig probleem is waar die nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Er lijken weinig principiële bezwaren te bestaan bij de gedachte om lege kantoren om te bouwen tot appartementen. Gevoeliger ligt de gedachte om de uitbreiding van de woningen ten koste te laten gaan van de natuur en/of landbouwgronden.

Nieuw kabinet zal keuzen moeten maken

Na maart zal het nieuwe kabinet keuzes moeten maken. Vooruitlopend daarop lijkt het raadzaam om nu voorzichtig te zijn met het doen van investeringen in woningen met het doel deze zelf te gaan verhuren. Ook lijkt het, met het oog op de discussies over het handhaven van de hypotheekrenteaftrek, verstandig om zekerheden in te bouwen dat ook op de langere termijn van de huidige, lage rente kan worden geprofiteerd.