Meteen naar de inhoud

Wees zorgvuldig bij beantwoording van de vragen van de bank

Vrijwel iedereen die een woning wil kopen zal hiervoor een lening, hypotheek, afsluiten bij een bank. Voordat de bank besluit om jou de lening te verstrekken stelt de bank veel vragen.

Veel vragen

De bank doet onder andere middels een vragenlijst uitgebreid onderzoek omdat de wet eist dat de bank haar uiterste best doet te voorkomen dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Het risico van een te hoge lening is dat de consument op termijn de lasten hiervan niet meer kan dragen en in (grote) betalingsproblemen kan komen. Daarnaast wil de bank ook voor zichzelf een goed beeld krijgen hoe zeker het is dat het geld dat ze eventueel uitlenen in de toekomst, inclusief de rente, ook terugbetaald wordt.

Op basis van de antwoorden op de vragen beslist de bank of en zo ja tegen welke voorwaarden zij bereid is de lening te verstrekken.

Sjoemelen met de waarheid kan verleidelijk zijn

Antwoorden op bepaalde vragen van de bank kunnen ertoe leiden dat de bank een lager bedrag wil financieren of een hogere rente over de lening vraagt dan zij normaal aanbiedt. Wij geven twee voorbeelden.

Heb je een studieschuld, dan zal dit in het algemeen leiden tot een lager bedrag dat de bank aan financiering mag verstrekken. Dit kan dus betekenen dat je onvoldoende kunt lenen om die woning te financieren. Een andere situatie is die waarin jij een financiering aanvraagt voor een woning die je wilt verhuren. De rente die je moet betalen voor een woning waarin je zelf gaat wonen is lager dan de rente voor een lening ten behoeve van een woning die je gaat verhuren. Dat laatste heeft onder meer te maken met het feit dat wanneer jij de hypotheekschuld niet meer kunt betalen de bank de woning mag verkopen. Maar een woning in verhuurde staat brengt minder op dan een woning in onverhuurde staat.

Gevolgen zijn groot

De vragen “is er een studieschuld” of “Is de woning voor eigen bewoning bestemd” zijn duidelijk. Maar voor sommigen is de verleiding groot om in bepaalde situaties deze vragen niet naar waarheid te beantwoorden. Dat is niet verstandig.

Wanneer de bank, nadat de lening is verstrekt, ontdekt dat bepaalde vragen opzettelijk niet naar waarheid zijn beantwoord dan kunnen de gevolgen groot zijn. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren in de situatie wanneer je de woning toch gaat verhuren? Ook al betaal je keurig de hypotheeklasten voor die woning, dan nog kan de bank de volgende maatregelen nemen:

  • De lening kan per direct worden opgezegd. Je zal dan de woning direct moeten verkopen of ergens anders een nieuwe hypotheek moeten afsluiten om de lening aan de bank terug te betalen.
  • Afhankelijk van de voorwaarden waaronder de hypotheek is afgesloten kan deze terugbetaling leiden tot een verplichting om aan de bank de gemiste rente te vergoeden (boeterente).
  • Tot slot kan de bank jouw persoonsgegevens in een register plaatsen dat voor alle banken en verzekeringsmaatschappijen is te raadplegen. Zo’n registratie kan voor acht jaar plaatsvinden. Gedurende die periode zal je merken dat financiële instellingen geen nieuwe relatie met jou willen aangaan of tegen voor jou onvoordelige voorwaarden.
Onze taak is het om jou te helpen

Als onafhankelijk financieel adviseur is het onze taak jou te helpen wanneer je een financiering voor jouw woning zoekt. In dat kader nemen wij de vragen die de bank stelt door en helpen wij jou deze correct te beantwoorden. Zijn bepaalde vragen onduidelijk dan leggen wij de betekenis hiervan uit.

Zijn er vragen waarvan wij vooraf al weten dat jouw antwoorden ertoe zullen leiden dat bijvoorbeeld de bank niet het hele door jou gewenste bedrag wil uitlenen dan gaan wij samen met jou op zoek naar mogelijke alternatieven om het ontbrekende gedeelte van de financiering rond te krijgen.

Ook gaan wij in bepaalde situaties met de bank in gesprek. In sommige situaties zijn banken bereid toch iets “meer” te doen of toe te staan, mits dit verantwoord is en je open bent over waarom je deze afwijking wilt.

Wat wij niet doen is opzettelijk de bank verkeerde informatie geven. Simpelweg omdat de negatieve gevolgen voor jou als klant enorm groot kunnen zijn.