Meteen naar de inhoud

Verduurzamen eigen woning ook financieel steeds interessanter

De prijzen van energie zijn door verschillende oorzaken de afgelopen periode sterk gestegen. Deskundigen houden er rekening mee dat de prijzen van gas en olie in de komende jaren hoger blijven dan wij gewend waren. De kosten van energie maken daardoor een steeds groter deel uit van de woonlasten. Naast de lasten van de hypotheek zijn de lasten van energie steeds belangrijker om een goed beeld te krijgen van de betaalbaarheid van een woning.

Goed onderzoek bij aankoop belangrijk

Bij de aankoop van een woning wordt het steeds belangrijker ook goed onderzoek te doen naar de kosten van energie van de betreffende woning. Veel mensen kijken vooral naar de kosten van rente en aflossing van de lening. Maar ook de kosten van energie behoren tot de vaste lasten. Stijgen die lasten fors dan kan het eindplaatje toch zijn dat de kosten van de woning te hoog worden, waardoor de bewoners de maandelijkse lasten niet kunnen dragen.

Overheid intensiveert verduurzaming van de woningen

De overheid voert een steeds intensiever beleid om woningen te verduurzamen. Zo heeft het huidige Kabinet het voornemen zowel verhuurders van sociale woningen als commerciële verhuurders te dwingen de door hen verhuurde woningen te verduurzamen zodat de huurders minder hoge energielasten krijgen. Tegelijkertijd pleit de Autoriteit Financiële Markten, AFM, voor een systeem waar, bij het bepalen welk bedrag iemand maximaal kan lenen voor een hypotheek, ook gekeken wordt naar de mate waarin de te financieren woning duurzaam is. Dit leidt er dan toe dat mensen een lager bedrag kunnen lenen voor een slecht geïsoleerde woning dan voor een goed geïsoleerde woning.

Terugverdientijd wordt korter

De huidige ontwikkelingen leiden ertoe dat de terugverdientijd van het treffen van maatregelen voor de verduurzaming van de woning steeds korter wordt. Dat komt natuurlijk op de eerste plaats doordat de traditionele energie steeds duurder wordt. Investeringen in besparingen worden daardoor eerder terugverdiend. Maar doordat er steeds meer mensen hun woning willen verduurzamen, komt er ook steeds meer aanbod van installatiebedrijven en leveranciers van maatregelen waarmee je de woning kan verduurzamen. Ook dit leidt ertoe dat de kosten van verduurzamen kunnen dalen.

Ruime financieringsmogelijkheden

Veel financiële instellingen bieden extra mogelijkheden van financiering aan wanneer je deze financiering wilt gebruiken om jouw woning te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld de bank zijn waarmee je al eerder een hypotheek hebt afgesloten. Maar dat kan ook een andere bank zijn. Daarnaast zijn er inmiddels de nodige subsidieregelingen zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau die het aantrekkelijk maken om nu de eigen woning te verduurzamen.

Afbouw salderingsregeling uitgesteld

Zonnestroom die je bijvoorbeeld via zonnepanelen opwekt kan je voor het energieverbruik van jouw woning gebruiken. Zonnestroom die je niet gebruikt kan je terug leveren aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling leidt ertoe dat je de terug geleverde stroom in mindering mag brengen op je ontvangen stroom. Lever je meer terug dan je zelf verbruikt, dan krijg je zelfs geld terug. Die regeling wordt aangepast, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2025.