Meteen naar de inhoud

Opkoopbescherming biedt meer kans voor starters op de woningmarkt

gras voor huis

Er is in Nederland een forse woningnood. Globaal is er een tekort van 300.000 woningen. Het tekort aan woningen leidt tot relatief hoge prijzen voor woningen die te koop staan. Maar ook tot hoge huren voor huurwoningen die niet tot de sociale huurwoningen worden gerekend. In de vrije sector staat het verhuurders vrij om de hoogte van de huur zelf te bepalen. Er zijn geen wettelijke maxima aan deze huren.

Zoeken naar rendement

De rente over spaargeld is al enige tijd historische laag. De meerderheid van de “deskundigen” verwacht niet dat de rente op korte termijn gaat stijgen. De ontwikkelingen op de effectenbeurzen laten een nerveus beeld zien. Niet alleen sterke stijgingen, maar ook sterke dalingen doen zich nu met regelmaat voor. Ook hier zijn er te veel onzekere maar wel impactvolle ontwikkelingen in de wereld om van een stabiele markt te kunnen spreken.

Voor steeds meer particulieren is dit een situatie waarin men besluit om een of meer woningen aan te kopen en deze vervolgens tegen de hoogst mogelijke prijs te verhuren,

Kopen om te verhuren

Ook een aantal banken zijn op deze ontwikkeling gesprongen. Zijn bieden aan particulieren speciale hypotheken aan die bestemd zijn om woningen te kopen en die vervolgens te verhuren. Bij een “normale” hypotheek is dit vaak in de voorwaarden uitdrukkelijk verboden. Particulieren die gebruik maken van deze specifieke leningsvorm financieren dan een deel van de woning met eigen geld, maar het grootste deel met zo’n hypotheek. In plaats van dat men met het eigen geld slechts één woning kan kopen, kan men door het eigen geld over bijvoorbeeld drie woningen te spreiden aangevuld met drie hypotheken voor de resterende bedragen, drie woningen kopen om deze vervolgens te verhuren. Hierbij zien deze investeerders twee bronnen van mogelijke “winst”: De woningen kunnen in de komende jaren in waarde stijgen waardoor er winst gemaakt wordt op het moment dat de woningen weer worden verkocht. Daarnaast levert de huur winst op indien de opbrengsten hiervan hoger zijn dan de rente van de lening en de kosten van het onderhoud.

Maatschappelijke weerstand groeit

Er zijn natuurlijk particulieren die “nette” verhuurders zijn. Maar de categorie “huisjesmelkers” is er ook. Verhuurders die een zo hoog mogelijke huur willen ontvangen, woningen liefst in zo veel mogelijk kleine appartementen opdelen en zo lang mogelijk de kosten van onderhoud willen uitstellen.

De maatschappelijke weerstand tegen deze vorm van verhuur neemt toe. De politiek neemt daarom steeds meer maatregelen om deze ontwikkelingen tegen te gaan.

Verbod tot verhuur bij nieuwbouw

Een groeiend aantal gemeenten gaat ertoe over om te bepalen dat bij nieuwbouw de koper verplicht is om de woning zelf te gaan bewonen. Onder meer de gemeenten Amsterdam en Utrecht voeren dit beleid.

Daarnaast bereidt minister Kajsa Ollongren momenteel wetgeving voor waardoor gemeenten de mogelijkheid krijgen om in buurten waar dat nodig is “opkoopbescherming” in te voeren. Het wordt dan verboden om in deze buurten woningen te kopen die niet zelf bewoond gaan worden. Doel van deze maatregelen is te voorkomen dat betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen door beleggers voor de verhuur worden opgekocht.

Daarnaast wil de minister ook maatregelen nemen waardoor er meer greep komt op de huurprijzen van vrijesectorwoningen. Zo wil zij de huurverhoging maximeren tot 2,5%.

Verkiezingsjaar nadert

De verkiezing voor de nieuwe Tweede Kamer staat op dit moment voor 17 maart 2021 op de agenda. In de aanloop naar deze verkiezingen zullen alle partijen hun visie op de toekomst formuleren. Te voorspellen is dat bij veel partijen de ontwikkeling van de woningmarkt een van de belangrijkere onderwerpen zal zijn.

Ook valt te voorspellen dat de sympathie bij veel politieke partijen meer zal liggen bij de mensen die een betaalbare woning zoeken dan bij particulieren die deze woningen willen opkopen als investering.

Of het als particulier kopen van woningen om deze vervolgens te verhuren ook in de komende jaren een financieel aantrekkelijke investering blijft, zal de tijd uitwijzen. Los van maatschappelijke opvattingen die iemand over deze ontwikkelingen kan hebben, adviseren wij u voorzichtig te zijn om juist nu in deze markt te stappen.