Meteen naar de inhoud

Nationale Hypotheekgarantie is géén garantie op een uitkering bij betalingsproblemen

Een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, biedt een belangrijk extra vangnet voor als in de toekomst betalingsproblemen ontstaan. Maar de naam “garantie” kan misverstanden wekken. Want bij betalingsproblemen komt er niet zomaar een “zak met geld” beschikbaar om de hypotheeklasten te betalen.

NHG bij aankoop van een woning


Iemand die een hypotheek afsluit kan, wanneer het aankoopbedrag maximaal €310.000 bedraagt, hiervoor een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Bovenop dit bedrag kunnen tot bepaalde maxima ook nog bijkomende kosten of verbouwingskosten worden meegefinancierd.

Ook NHG bij een al bestaande lening

Iemand die een bestaande hypothecaire lening wil verhogen kan onder voorwaarden ook over deze verhoging een Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Een verhoging van een bestaande lening vindt in de praktijk bijvoorbeeld plaats bij:

  • Verbouwing;
  • Treffen van duurzaamheidsmaatregelen;
  • Het uitkopen van een ex-partner na een beëindiging van de relatie;
  • Het afkopen van erfpacht.

Eenmalige kosten

Aan het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie zijn kosten verbonden. Eenmalig betaalt u daarvoor een bedrag van 0,7% van het totale hypotheekbedrag. In de meeste gevallen verdient u dit bedrag snel terug omdat u deze kosten in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen. Ook zal de bank, omdat u deze Nationale Hypotheek Garantie heeft, bereid zijn aan u een lagere rente te rekenen.

Bank wordt schadeloos gesteld

Heeft u een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie en zou u in de toekomst in een situatie komen dat u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen dan zal de Nationale Hypotheek Garantie de in de tussentijd ontstane achterstand aan de bank vergoeden. Dus de bank heeft door uw betalingssituatie geen schade.

Voor u is de situatie anders

Heeft u een Nationale Hypotheek Garantie en is de bank schadeloosgesteld voor wat betreft de achterstand die bij u is ontstaan in het betalen van hypotheekrente en aflossing, dan is het niet zo dat u ook van deze schuld “af bent”. U zult er alles aan moeten doen om de schuld zo beperkt mogelijk te houden. Dat betekent in de praktijk vaak dat u de woning tegen een zo gunstige prijs moet zien te verkopen.

Slechts wanneer u te goeder trouw bent en bijvoorbeeld niet door verwijtbaar gedrag uw arbeidsinkomen verloren bent of u de woning slecht onderhouden heeft waardoor deze niet meer tegen een aantrekkelijk prijs te verkopen is, kan de Nationale Hypotheek Garantie u een deel of het geheel van de ontstane hypotheekschuld kwijtschelden.

Het is dus een misverstand om te denken dat met een Nationale Hypotheek Garantie u bij betalingsproblemen rustig in uw woning kunt blijven wonen en vanaf dat moment de Nationale Hypotheek Garantie alle toekomstige hypotheeklasten voor u gaat betalen.

Laat het niet zover komen!

Al vele jaren mogen wij relaties adviseren op het gebied van de financiering van hun woning. We weten daardoor dat mensen in hun leven gewoon “pech” kunnen hebben waardoor ze in de financiële problemen kunnen komen. Velen schamen zich daarvoor en wachten met het inroepen van hulp. Maar de praktijk laat zien dat hoe langer wordt gewacht, hoe groter de problemen worden. Andersom geldt echter ook: hoe eerder wij samen met u kunnen zoeken naar een oplossing, hoe meer mogelijkheden er vaak zijn.

Daarom is ons advies om, zodra u zich zorgen gaat maken of u uw woonlasten kunt blijven betalen, dit met ons te bespreken en vooral niet te denken dat ómdat u een Nationale Hypotheek Garantie heeft, uw mogelijke betalingsproblemen wel vanzelf zullen worden opgelost.