Meteen naar de inhoud

Nationale hypotheek garantie verder verhoogd

meisje met spaarvarken

Indien u een hypothecaire lening aangaat kunt u, indien de totale lening binnen bepaalde maxima blijft, in bepaalde situaties een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.

Maximale bedragen

Voor 2021 bedraagt de grens om voor een NHG in aanmerking te komen €325.000,-. Financiert u gelijktijdig ook energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens voor 2021 €344.500,-.

NHG is geen verzekering

De Nationale Hypotheek Garantie is geen verzekering in de zin dat wanneer er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt u een bedrag uitgekeerd krijgt. Het is een garantie naar de bank dat bij bepaalde gebeurtenissen waardoor u de hypotheeklasten niet meer (volledig) kunt betalen, de Nationale Hypotheek Garantie samen met u naar oplossingen gaat zoeken waarbij de bank vanuit de NHG eventueel een vergoeding ontvangt voor de achterstand die u heeft opgelopen in het voldoen van de hypotheeklasten.

Vangnet voor specifieke gebeurtenissen

De Nationale Hypotheek Garantie komt in actie wanneer u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen als gevolg van:

  • Werkloosheid;
  • Scheiding;
  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Overlijden van de partner.

Nogmaals: het is niet zo dat vanuit de Nationale Hypotheek Garantie in deze situaties een uitkering volgt die u voor de toekomst in staat stelt de hypotheeklasten te blijven voldoen. Wat Nationale Hypotheek Garantie wel doet, is eventueel een deel van de achterstanden die door deze calamiteiten zijn ontstaan, voor haar rekening nemen.

Indien de calamiteiten ertoe leiden dat er geen zicht op is dat u alsnog de hypotheeklasten in de naaste toekomst kunt betalen, dan kan dat nog steeds betekenen dat de woning verkocht zal moeten worden om daarmee de hypotheekschuld af te lossen. De Nationale Hypotheek Garantie is dus geen alternatief voor een passende overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Voordeel lagere rente

Omdat banken door de aanwezigheid van een Nationale Hypotheek Garantie meer zekerheid hebben dat over de verstrekte lening de volledige rente en aflossing betaald zal worden, geven de banken een relevante korting op de rente die zij over de lening rekenen. Het bedrag aan korting dat u hiermee ontvangt is vele malen hoger dan de kosten voor het afsluiten van een Nationale Hypotheek Garantie.

In die zin is het in bijna alle gevallen verstandig om, wanneer u daarvoor in aanmerking komt, een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten.