Meteen naar de inhoud

Lening aflossen in 30 of 40 jaar? Dat scheelt fors in maandlasten

spaarvarken aan een gevel

De afspraak met een bank in 40 in plaats van 30 jaar tijd af te lossen heeft niet alleen voordelen. Er zijn ook nadelen. Daarom geldt ook hiervoor dat goed advies noodzakelijk is!

Vrijheid over de duur van de lening

Consumenten en banken zijn vrij met betrekking tot de termijn die zij met elkaar afspreken waarbinnen een lening voor de aankoop van een woning moet zijn afgelost. Toch heerst sterk het idee dat een hypotheekovereenkomst maar voor maximaal 30 jaar kan worden afgesloten.

Fiscaal regeling aftrekbaarheid hypotheekrente

Het idee dat een hypotheekovereenkomst voor maximaal 30 jaar kan worden afgesloten, wordt ingegeven door de fiscale regels met betrekking tot de aftrekbaarheid van hypotheekrente. De aftrekbaarheid is immers gemaximeerd op 30 jaar.

Hoewel er door de politiek al geruime tijd een ontwikkeling in gang is gezet waarbij een steeds beperkter deel van de rente over een hypothecaire lening “aftrekbaar” is, en deze verlaging via jaarlijkse stappen verder wordt doorgevoerd, is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente die overblijft nog steeds voor veel mensen een belangrijke voorwaarde om de hypotheeklasten te kunnen dragen.

Aflossing in 30 jaar verplicht voor aftrekbaarheid hypotheekrente

Om de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar te maken eist de fiscus dat de lening waarvoor deze rente wordt betaald in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Dit betekent dat de huiseigenaar naast de rente ook elk jaar een deel van het geleende bedrag moet terugbetalen. Rente en aflossing vormen dan samen de maandelijkse hypotheeklasten.

Het is natuurlijk duidelijk dat wanneer wordt afgesproken dat de lening niet in 30 jaar maar in 40 jaar wordt afgelost, de maandlasten dalen. Maar daarmee komt de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te vervallen.

Oplossing: twee leningen

De oplossing die nu in de praktijk door meerdere banken wordt aangeboden is de volgende. Vereenvoudigd komt dit erop neer dat er twee leningen worden afgesloten. Een lening die keurig voldoet aan de fiscale regels en die in 30 jaar volledig wordt afgelost. De rente die over deze lening wordt betaald mag dan jaarlijks in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen.

De tweede lening betreft dan de (restant) financiering voor de periode tussen het 30e en 40e jaar. De rente die u over dit deel van de lening betaalt is niet aftrekbaar.

Voor- en nadelen

Deze 40-jarige lening heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat de maandlasten lager worden waardoor de lasten van de woning wellicht beter draagbaar zijn, dan bij een 30 jarige lening. Het nadeel is dat er over een langere periode geleend wordt en per saldo meer rente wordt betaald dan wanneer de volledige lening over 30 jaar wordt afgelost.

Bij starters zien we in de praktijk dat juist de eerste 30 jaar ‘dure’ jaren zijn: de woning moet worden ingericht, partners zitten nog in het begin van het ‘salaris-gebouw’, de komst van kinderen leidt vaak tot minder inkomsten en meer kosten. Juist in de periode ná deze 30 jaar ontstaat er meer financiële ruimte. Al deze factoren kunnen leiden tot de keuze voor een lager maandbedrag en een langere termijn waarvoor de lening wordt aangegaan.

Individueel advies is echt noodzakelijk

De keuze om de hypothecaire geldlening voor 30 of 40 jaar aan te gaan vraagt echt om een op uw situatie afgestemd advies. De voor- en nadelen voor uw situatie moeten goed in kaart worden gebracht en het is belangrijk dat u en uw eventuele partner goed de consequenties van beide mogelijkheden begrijpen. Wij nemen graag de tijd om deze optie samen met u te bespreken. Interesse? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.