Meteen naar de inhoud

Kritiek op “jubelton” groeit

houten ton

In 2017 is de politiek akkoord gegaan met een fiscale maatregel waarbij onder bepaalde voorwaarden een groot bedrag mag worden geschonken voor de aankoop van een woning zonder dat de ontvanger van deze schenking hierover belasting hoeft te betalen. Er is veel kritiek op deze maatregel waardoor de kans steeds groter wordt dat dit fiscaal voordeel zal verdwijnen.

De regeling zoals die nu nog luidt

Op dit moment mag iedereen aan een ander een bedrag van € 105.302 schenken. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is de ontvanger van dit bedrag geen schenkingsbelasting verschuldigd.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De verkrijger of diens partner heeft een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.
 • De schenking moet daadwerkelijk worden betaald en dus niet alleen een toezegging omvatten.
 • De verkrijger moet de schenking gebruiken voor:
  • De aankoop van een eigen woning;
  • De verbouwing van een eigen woning
  • De aflossing van een eigenwoningschuld.
 • De ontvanger moet de schenking in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning.

Hoewel deze regeling niet beperkt is tot de relatie ouders – kind, vindt deze schenking wel het meeste plaats binnen die relatie.

Veel kritiek

In de loop der jaren is de kritiek op deze regeling gegroeid. Argumenten daarbij waren en zijn onder meer:

 • De schenkingen leiden ertoe dat de ontvangers een hoger bod kunnen uitbrengen op de woning die ze willen kopen waardoor per saldo de prijzen van woningen die te koop zijn alleen maar verder stijgen.
 • Steeds meer mensen en organisaties wijzen op de groeiende vermogensverschillen die op dit moment bestaan in Nederland. De regeling werkt positief uit voor dat deel van de bevolking dat het financieel wat ruimer heeft, terwijl  de kansen op de woningmarkt voor mensen die financieel minder ruimte hebben, hierdoor juist worden beperkt.
 • Uit recent onderzoek is ook gebleken dat de regeling er niet toe leidt dat de omvang van de eigenwoningschuld in Nederland daalt. Dit was wel een van de motieven waarom deze regeling in 2017 werd ingevoerd.

Afschaffing lijkt in zicht

Niemand die het nog met zekerheid kan zeggen. Maar de kans dat besloten wordt deze regeling te beëindigen groeit wel. De verwachting is dat, wanneer de politiek een dergelijk besluit neemt, de invoering kort na het besluit zal plaatsvinden en ook geen overgangsregeling zal kennen.

Mocht u bijvoorbeeld als ouder of grootouder al enige tijd van plan zijn een grote schenking te doen aan uw (klein-)kinderen om hen daarmee te helpen in hun woonbehoefte, dan lijkt het verstandig hiermee niet te lang te wachten. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat u niet zonder een goed advies tot een dergelijke schenking overgaat.

Wilt u over dit onderwerp verder met ons van gedachten wisselen? Dat kan. Wij informeren u graag uitgebreider.