Meteen naar de inhoud

Kort een aantal actuele ontwikkelingen

Hieronder vermelden wij heel kort enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van de eigen woning. Wil je over een bepaald onderwerp iets meer weten dan kan dat. Bel ons kantoor, dan geven wij jou graag meer uitgebreide informatie.

Schade aan funderingen

De Autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen dat door de verdroging op veel plaatsen in Nederland de grond verzakt. Naar schatting 800.000 woningen lopen daardoor het risico dat de fundering van deze woningen wordt beschadigd. Gemiddeld kost de reparatie €64.000,-. Bij aankoop van een woning is het daarom belangrijk ook naar dit risico te kijken.

Nieuwe leennormen in 2022

Jaarlijks worden leennormen vastgesteld. Deze leennormen bepalen wat iemand maximaal aan lening kan verkrijgen voor de financiering van een woning. Bepalend bij deze leennormen zijn onder meer het inkomen en de waarde van de woning. Op basis van de nieuwe leennormen kunnen mensen met een inkomen tot ongeveer €50.000,-, in 2022 een iets hogere lening krijgen dan in 2021. Verder mag bij het bepalen van het maximale leenbedrag het tweede inkomen volledig worden meegenomen.

Verwachting jubelton wordt afgeschaft

Onder voorwaarden mogen ouders aan hun kind een groot bedrag (2021 maximaal €105.302,-) schenken voor de aankoop of verbouwing van een woning. De ontvanger, het kind, hoeft over deze schenking geen schenkbelasting te betalen. Bij veel “deskundigen” is de verwachting dat het nieuwe kabinet dit fiscale voordeel zal afschaffen of verminderen. Wil je dus nog van deze mogelijkheid gebruik maken dan is het advies hiermee niet te lang te wachten. Je kan de schenking nu al doen, terwijl de koop of verbouwing van de woning door het kind bijvoorbeeld pas in de loop van volgend jaar plaatsvindt. Het is dan wel verstandig dit te doen via een notariële akte.