Meteen naar de inhoud

Hypotheekrentebemiddeling: middel om woonlasten te verlagen

ballon met procentteken

De rente die gerekend wordt, wanneer u nu een hypotheek afsluit, is historisch laag. Op dit moment kunt u al een hypotheeklening afsluiten waarbij de rente de komende 30 jaar gegarandeerd op of rond de 1,6% ligt. Maar wat nu indien u nu een hypotheek heeft en u pas over paar jaar de rente opnieuw wordt vastgesteld? Rentemiddeling kan dan een optie zijn.

Keuze rente voor 10/15 jaar was gebruikelijk

De lasten van de woning maken al snel 30% tot 40% van de maandelijkse lasten uit die een gezin heeft. Onderdeel van deze lasten is, naast bijvoorbeeld de aflossing van de lening en energie, de rente die u moet betalen over de lening die u heeft afgesloten om de woning te financieren. Bij het afsluiten van de lening is vaak gekozen om deze rente voor een langere periode “vast” te zetten. In het recente verleden kozen de meeste consumenten ervoor de rente voor 10 of 15 jaar vast te zetten.

Op zoek naar zekerheid op langere termijn

De rente die banken rekenen wanneer u nu een hypotheek afsluit, is historisch laag. Ook voor de zeer lange termijn van bijvoorbeeld 20 jaar betaalt u op dit moment een historisch lage rente die op dit moment rond de 1,25% ligt. Zelfs wanneer in het persoonlijk leven van mensen er tegenvallers zijn, denk aan werkloosheid of tijdelijk verlies van een baan, is een dergelijke, lage rente vaak nog op te brengen.

Er zijn echter nog vele honderdduizenden hypotheken waarbij mensen nog enkele jaren moeten wachten tot het moment aanbreekt waarop zij zonder kosten opnieuw met de bank de rente mogen afspreken die voor een nieuwe periode zal gelden.

Stel dat dit moment pas over vier jaar is. Misschien dat de rente dan nog steeds heel laag is, maar het kan ook zijn dat de rente dan weer is gestegen. Niemand kan hierover met zekerheid uitspraken doen.

Wij zien dat veel relaties van ons kantoor op zoek zijn naar zekerheid voor de lange termijn, waarbij men ook denkt aan bijvoorbeeld de periode na pensionering.

Rentemiddeling kan oplossing zijn

Rentemiddeling is een oplossing om uw hypotheeklasten direct te verlagen en voor langere tijd de zekerheid te kopen dat de rente over de hypotheek laag blijft.

Kort samenvat berekent de bank het gemiddelde van de rente die u nu betaalt en de rente zoals de bank die nu rekent voor nieuwe hypotheken.

Stel dat u nu een rente betaalt van 4% en pas over 4 jaar het moment is aangebroken waarop de rente opnieuw wordt vastgesteld. Gesteld verder dat, wanneer u nu de hypotheek zou afsluiten, de rente 1,25% is. Wanneer u nu de bank zou vragen om de hypotheek om te zetten naar een hypotheek waarover u de komende 20 jaar 1,25% betaalt, dan mist de bank over vier jaar (48 maanden) 2,75% rente (4% waarop men nu recht heeft minus de 1,25% die u vanaf nu wilt betalen). Over de lening loopt de bank dan dus 4 maal 2,75% rente mis. In totaal 11%. De bank zal deze gemiste rente dan spreiden over de nieuwe periode van 20 jaar. 11% gedeeld door 20 jaar is 0,55%.

De nieuwe rente die de bank u bij rentemiddeling zal aanbieden is dan het huidige percentage van 1,25% + 0,55% die de bank door uw wens te kort komt. Daarmee wordt de rente voor de komende 20 jaar 1,8%

In dit voorbeeld leidt deze keuze voor u tot de volgende voordelen:

  1. Uw woonlasten gaan per direct omlaag, omdat u geen 4% rente over de lening betaalt maar 1,8%.
  2. U hoeft geen boeterente vooraf te financieren.
  3. U voorkomt het risico dat, wanneer in de komende vier jaar de rente gaat stijgen, u niet meer kunt profiteren van de huidige lage rente.
  4. U legt voor de komende 20 jaar het lage niveau van de rente vast. Ook wanneer in de markt de rente stijgt, blijft uw rente dus, in dit voorbeeld 1,8%. Dat geeft een geweldige rust.

Duizelt het u bij zoveel cijfers? U mag ons altijd ons om advies vragen

Elke situatie is anders. Of rentemiddeling voor u voordeel biedt en in uw situatie raadzaam is, of dat er in uw situatie nog betere opties zijn, kunnen wij niet zomaar “op afstand” vaststellen. Wanneer u hierover eens verder met ons gedachten wilt wisselen, dan kan dat natuurlijk. Wanneer u contact met ons opneemt maken wij graag tijd vrij om u uitgebreider te informeren.