Meteen naar de inhoud

Hypotheek zonder overlijdensdekking onverantwoorde gok

Het komt steeds vaker voor dat mensen de aankoop van een woning financieren maar in verband met deze schuld geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dat kan in de praktijk trieste gevolgen hebben.

Voorbeeld uit de jurisprudentie

In ons vak van financieel adviseur moeten wij permanent blijven leren. De fiscale veranderingen die voor u van belang zijn, ontwikkelingen op het gebied van het duurzaam maken van woningen, de verschillen tussen de aanbieders van kredieten en natuurlijk ook de rechtspraak. In het kader van dit laatste kwamen wij een voorbeeld tegen dat ons motiveert hiervoor in dit artikel uw aandacht te vragen.

Een klassieke situatie

Een echtpaar met kinderen koopt een woning. De man is ondernemer en enige kostwinner. Om de woning te kunnen financieren wordt een hypotheek afgesloten van meer dan €600.000. De geldverstrekker stelt geen overlijdensrisico verplicht. Hoewel hierover wel wordt gesproken en er vage afspraken worden gemaakt dat dit “nog eens” geregeld moet worden, wordt deze verzekering niet afgesloten.

De man komt op enig moment te overlijden. De vrouw geeft aan hierdoor in ernstige financiële problemen te zijn gekomen. Door het wegvallen van het inkomen van haar man heeft zij grote moeite om de woonlasten te financieren.

De vraag is vervolgens of de geldverstrekker ervoor aansprakelijk kan worden gesteld dat deze lening is verstrekt zonder het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Kans op voortijdig overlijden is gering

De kans op voortijdig overlijden is gering. Wanneer je een groep van 10.000 mannen neemt van 35 jaar dan zullen er in een jaar circa tien daarvan komen te overlijden.

Het principe van een overlijdensrisicoverzekering is simpel. Alle 10.000 mannen betalen een kleine premie. Vanuit al die kleine premie’s bij elkaar kunnen dan de nabestaanden van de tien overleden mannen een kapitaal uitgekeerd krijgen. Een kapitaal dat bijvoorbeeld bestemd kan worden om de lening die op de woning rust te financieren.

Vroeger verplichting. Nu eigen verantwoordelijkheid

In het verleden verplichtten veel geldverstrekkers de consument om bij het aangaan van een lening een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Voor een beperkte premie per jaar ontstond daardoor belangrijke financiële zekerheid voor de nabestaanden in het geval van voortijdig overlijden.

Deze verplichting is bij vrijwel alle geldverstrekkers komen te vervallen. Het wel of niet afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is op dit moment vooral de verantwoordelijkheid van de consument zelf.

Zo ook in bovenstaande casus. Het verwijt van de consument werd afgewezen: Geldverstrekkers hebben niet de verplichting om te controleren of de consument een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten en mogen de lening ook verstrekken wanneer deze belangrijke verzekering niet aanwezig is.

Ons advies

De premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn, zeker voor jonge en gezonde mensen, heel laag. Heeft u een dergelijke verzekering afgesloten dan kunt u deze in de toekomst op elk moment dat u dit wenst weer beëindigen. Zijn uw nabestaanden geheel of gedeeltelijk van uw inkomen afhankelijk dan is het eigenlijk een onverantwoorde gok om zo’n verzekering niet af te sluiten. Ons advies is daarom om bij het aangaan van financiële verplichtingen echt even stil te staan bij het risico van voortijdig overlijden. Wanneer u daar de tijd voor wilt vrijmaken helpen wij u graag met het maken van de voor u en uw naasten verstandige keuze.