Meteen naar de inhoud

Het belang van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

“Dat komt later nog wel”. Bij veel consumenten komt deze gedachte op wanneer ze het onderwerp “overlijdensrisicoverzekering” voorbij zien komen. In uw eigen belang vragen wij u dit artikel toch te lezen.

Misverstand over de premie

Over de premie van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek bestaat een hardnekkig misverstand. Het misverstand is dat mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek een hoge premie heeft en dus veel kost. Verzekeringen kosten geld, maar bij een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek krijgt u vaak al een belangrijke zekerheid voor € 10 per maand.

Hypotheek is een schuld

Als u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is een lening. U ontvangt van een bank een bedrag waarmee u de aankoop van de woning kunt betalen. Vervolgens betaalt u over deze lening rente en dient u deze lening in de jaren die volgen af te lossen.

Het bijzondere van een hypotheek is dat de bank bijzondere rechten heeft als u de lening niet meer kunt aflossen. In het uiterste geval kan de bank u dwingen de woning te verlaten om vervolgens de woning te verkopen. Is de opbrengst bij verkoop lager dan het restant van de schuld, dan blijft u dit restant schuldig aan de bank. Is de opbrengst bij verkoop meer dan het restant van de schuld van de hypotheek, dan zal de bank de opbrengst eerst gebruiken om de schuld af te lossen. Het restant wordt vervolgens aan u uitgekeerd.

Problemen kunnen ontstaan bij overlijden

Door ziekte of ongeval kan een van de kostwinners komen te overlijden. Zonder aanvullende voorzieningen kan dit betekenen dat de nabestaanden de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen en de woning verkocht moet worden. Dat is uiteraard, zeker nadat een van de kostwinners is overleden, heel triest om mee te maken. Ook ontstaan er vaak praktische problemen die de situatie alleen maar triester maken. De woning kan wel worden verkocht, maar waar moet het achterblijvende gezin vervolgens naar toe? Komt men al voor een sociale huurwoning in aanmerking dan zijn hiervoor vaak lange wachtlijsten. Een woning in de vrije sector huren dan? De huren die daar worden gevraagd zijn vaak hoger dan de lasten van een hypotheek en die kon het achterblijvende gezin al niet opbrengen. Vaak is ook het resterende inkomen onvoldoende om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten om daarmee een andere, kleinere, woning te kopen. Kortom grote problemen in een trieste situatie als een van de partners is overleden. Een klein bedrag per maand kan problemen als deze voorkomen.

Waarom niet “ komt nog wel”

Gaat u financiële verplichtingen aan, weeg dan op dat moment af of een overlijdensrisicoverzekering nodig is. Het is het beste om een verzekering af te sluiten voordat u definitief gebonden bent aan de lening. Wij leggen u uit waarom wij dat vinden.

Bij het aangaan van een verzekering zal de verzekeraar vragen stellen over de gezondheid van degene op wiens leven de verzekering wordt aangevraagd. Op dat moment kan naar waarheid worden verklaard dat de betreffende persoon niet onder medische behandeling staat en zich kiplekker voelt. Bijna altijd zal dan de verzekering op normale voorwaarden tot stand komen. Maar stel nu dat de aanvraag “nog even wordt uitgesteld.” Net in die periode ontstaat er een vervelende kuch. De huisarts verwijst door naar de specialist. Deze constateert vervolgens een ziekte waarbij een verhoogd risico op overlijden bestaat. Op dat moment zal de verzekeraar de verzekering niet meer onder arktconforme condities willen afsluiten. Door “even” uit te stellen kan daarmee dus niet meer de belangrijke zekerheid voor de nabestaanden worden aangeschaft.

Elke verzekering behoeft onderhoud

Heeft u in het verleden al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan is het verstandig om deze verzekering regelmatig even met ons te controleren. Een paar van de zaken waarop wij extra alert zijn:

  • Als de verzekering is afgesloten op het moment dat u rookte en u inmiddels gestopt bent met roken, dan vormt u voor de verzekeraar een veel lager risico. Een fors lagere premie is dan soms mogelijk. Dit kunnen wij in dat geval voor u uitzoeken.
  • Bij het aangaan van de verzekering heeft u aangegeven aan wie bij overlijden de uitkering moet geschieden. Is uw familiesituatie inmiddels gewijzigd dan moet waarschijnlijk ook deze begunstiging worden aangepast. Met enige regelmaat komt het helaas voor dat mensen dit vergeten. Het gevolg hiervan kan zijn dat bij overlijden bijvoorbeeld de ex-partner nog de uitkering krijgt, terwijl deze eigenlijk bedoeld was voor de nieuwe partner.
  • De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. Vaak zijn voordelen te behalen door het afsluiten van een nieuwe verzekering en het beëindigen van de bestaande verzekering. Maar pas op! Bij een nieuwe verzekering gaan ook weer nieuwe voorwaarden en termijnen gelden. Een recent voorbeeld uit de rechtspraak illustreert dit.

Als iemand een overlijdensrisico afsluit dan volgt er over het algemeen geen uitkering als binnen twee jaar na het overlijden een zelfdoding plaatsvindt. In het geval waar de rechter over moest beslissen, werd een bestaande verzekering die al vele jaren liep en waar de beperking bij zelfdoding niet meer van kracht was, opgezegd. Er werd om premie te besparen een nieuwe verzekering afgesloten. Daarbij werd de termijn van twee jaar weer van kracht. Toen binnen deze periode toch sprake was van zelfdoding hadden de nabestaanden geen recht op een uitkering.

Heel veel ellende kan via een overlijdensrisico en tegen een lage premie beperkt worden. Wij adviseren u daar graag verder over. Wanneer u dan zegt “dat komt nog wel” hopen wij dat u begrijpt dat wij toch zullen aandringen om hier nu tijd voor te nemen.