Meteen naar de inhoud

Gestopt met roken? Kijk dan ook even naar uw overlijdensrisicoverzekering

Wanneer u met succes bent gestopt met roken, dan adviseren wij u te controleren of dit gevolgen heeft voor de overlijdensrisicoverzekering die u misschien in het verleden heeft afgesloten. Mogelijk dat er een aantrekkelijk financieel voordeel op u ligt te wachten!

ORV en Hypotheek

De meeste mensen die een woning kopen sluiten hiervoor een hypothecaire geldlening af. Bij een dergelijke lening moet maandelijks rente worden betaald. Daarnaast kiezen de meeste mensen tegenwoordig in verband met fiscale voordelen ook voor een hypotheek waarin elke maand de lening voor een stukje wordt afgelost.

Het bedrag dat u kunt lenen hangt onder meer af van de waarde van de woning die u wilt kopen en de hoogte van uw inkomen. Dit inkomen moet voldoende zijn om de maandelijkse rente en aflossing te kunnen betalen.

Inkomen kan wegvallen

Door bijvoorbeeld ziekte of ongeval kan één van de partners komen te overlijden. Indien deze partner tijdens het leven inkomen had, kan het inkomen dat na diens overlijden voor de nabestaanden overblijft te laag zijn om van te leven en ook de rente en aflossing van de geldlening te betalen. De consequentie is dan dat de woning mogelijk verkocht moet worden. Dit kan voorkomen worden door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van degene van wie het arbeidsinkomen belangrijk is om de hypotheeklasten te betalen.

In het geval van overlijden komt er dan een uitkering ter beschikking. Dit kan een groot bedrag ineens zijn waarmee de schuld in een keer geheel of voor een groot gedeelte kan worden afgelost. Of een bedrag per maand waarmee de nabestaanden de maandelijkse hypotheeklasten kunnen betalen. In beide gevallen zorgt de uitkering ervoor dat de nabestaanden de hypotheeklasten kunnen betalen en in de woning kunnen blijven wonen.

Rokers betalen hogere premie

Het risico dat iemand die rookt eerder dan een niet-roker komt te overlijden is groot. In vergelijking met consumenten die wél roken rekenen verzekeraars daarom een fors lagere premie voor de overlijdensrisicoverzekering indien u niet rookt.

Het is goed mogelijk dat u bij het afsluiten van de verzekering naar waarheid heeft aangegeven dat u rookt. De verzekeraar weet het niet als u inmiddels gestopt bent. De verzekeraar zal u dan een te hoge premie blijven rekenen. Geeft u echter door dat u niet meer rookt, dan kan bij veel verzekeraars de premie verlaagd worden.

Het is sowieso goed om periodiek  contact met ons te hebben om te onderzoeken of de verzekering nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Door bijvoorbeeld wijziging in uw gezin of werk kan het verstandig zijn om de verzekerde som te verhogen of te verlagen. Ook kunnen wij dan onderzoeken of de premie die u betaalt nog steeds marktconform is. Wij adviseren u in ieder geval om bijvoorbeeld eens in de drie jaar hierover even contact met ons te hebben. En eventueel eerder wanneer er zich belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen.