Meteen naar de inhoud

Even controleren: andere WOZ-waarde, andere rente hypotheek?

De Wet Waardering onroerende zaken, WOZ, stelt één keer per jaar de waarde van onroerende zaken vast. Deze vastgestelde waarde wordt vervolgens gebruikt als grondslag voor andere belastingen en heffingen. Er wordt in de media de nodige reclame gemaakt door partijen die jou willen helpen de waarde van de WOZ te verlagen. Wanneer dat lukt, is dat over het algemeen fijn. Maar niet altijd.

Vaststelling waarde

De waarde die wordt gecommuniceerd als WOZ-waarde 2022 betreft de waarde van het onroerend goed per 1 januari 2021. Elke gemeente moet ieder jaar de waarde van elk onroerend goed binnen die gemeente vaststellen. Dit kan niet door elk pand apart te taxeren. Gemeenten maken daarvoor gebruik van algemene gegevens zoals type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging, etc. Vervolgens wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt (referentiewoningen).

De gemeente stelt daarna met rekenmodellen en computerprogramma’s de waarde van het onroerend goed vast. Een specifiek pand kan echter afwijken van de aannames die in algemene zin zijn gedaan. Tegen de door de gemeente vastgestelde waarde kan binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar worden aangetekend.

Waarde is correct maar kan de rente van de hypotheek nu lager worden?

Mogelijk dat je het eens bent met de in de WOZ-beschikking opgenomen waarde van jouw woning. Deze waarde is waarschijnlijk hoger dan vorig jaar. Kijken wij naar jouw hypotheekschuld dan betekent dit dat de verhouding tussen de actuele waarde van de woning en de actuele (rest-)schuld van de hypotheek gunstiger is geworden. Door de hogere waarde van de woning en de aflossingen die je mogelijk maandelijks op de hypotheek doet, wordt het vermogen in jouw woning dat jouw eigendom is, steeds groter. Hoe hoger dit eigen vermogen is, hoe kleiner het risico dat de geldverstrekker loopt dat hij misschien op enig moment het restant van de hypotheekschuld niet kan incasseren.

In het algemeen geldt dat naarmate de banken minder risico lopen, zij ook een lagere rente rekenen over uitgeleend geld.  Bij een hogere waarde in de WOZ-beschikking kan het dus interessant zijn om te onderzoeken of de rente over jouw hypotheeklening iets kan dalen. Wanneer je contact met ons opneemt, zoeken wij dat graag voor je uit.

Je vindt de waarde te hoog en maakt bezwaar

Vind je de WOZ-waarde te hoog dan kan je hiertegen binnen zes weken na de datum van de beschikking bezwaar maken. Mocht je in het gelijk worden gesteld dan is de gemeente bij wet verplicht om jouw proceskosten te vergoeden. Er zijn inmiddels de nodige bureaus en organisaties die aanbieden om namens jou zonder kosten bezwaar te maken. De afspraak is dan dat, wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, zij de vergoeding van de proceskosten krijgen. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan komt er geen vergoeding vanuit de gemeente, maar rekenen deze bureaus meestal ook geen kosten aan jou.

Een verlaging van de WOZ- werkt door in meerdere belastingen en heffingen en kan dus interessant zijn.

Lagere WOZ kan echter ook leiden tot hogere hypotheekrente

Het komt in de praktijk bijna nooit voor. Maar er zijn inmiddels voorbeelden bekend waarbij huiseigenaren heel forse verlagingen van de door de gemeente vastgestelde WOZ- hebben verkregen. In een voorbeeld dat recentelijk in een procedure speelde ging het om een verlaging met ongeveer €400.000,–. Uiteraard was deze consument blij met deze verlaging. Maar waar hij niet op gerekend had was dat de bank constateerde dat de waarde van het pand veel lager was dan waarvan men was uitgegaan en dat de bank dus een hoger risico liep. Hierop werd de rente voor deze eigenaar verhoogd. Nogmaals, dat zal bij normale en beperkte aanpassingen van de WOZ-waarde niet zo snel het geval zijn. Maar verwacht je een fors lagere waarde dan is het verstandig om eerst even te onderzoeken of, wanneer je gelijk krijgt, dit gevolgen heeft voor de hoogte van de hypotheekrente die je moet betalen. Dat is een kwestie van goed rekenen wat in jouw situatie het voordeligst is.

Uiteraard kan ons kantoor jou daarbij helpen!