Meteen naar de inhoud

De waarde van je woning stijgt. Tijd voor actie?

ballonnen in lucht

Ben je eigenaar van een woning dan ben je “op papier” rijker geworden. Bij deze stijging van de waarde van jouw woning is het wel verstandig om op een aantal zaken alert te zijn. Wij geven twee voorbeelden.

Waar is jouw bank destijds van uitgegaan?

Elke bank hanteert bij het verstrekken van een hypotheek zijn eigen voorwaarden. Deze kunnen dus onderling verschillen. Maar de bank kan de eigen voorwaarden in de loop der tijd ook aanpassen. Het is dus lastig om hierover algemene uitspraken te doen die gelden in alle situaties waar iemand in het verleden een hypotheek heeft afgesloten. Maar…

Veel banken houden bij het verstrekken van een hypothecaire geldlening rekening met de waarde van het onderpand in relatie tot de hoogte van de lening. Als een koper van een woning een deel van de nieuwe woning zelf kan financieren doordat hij bijvoorbeeld een schenking heeft ontvangen of “winst” gemaakt heeft op de verkoop van zijn vorige woning dan kan de lening bijvoorbeeld maar 50% van de waarde van de nieuwe woning bedragen. Bij een andere koper die weinig eigen financiële middelen heeft kan de lening bijvoorbeeld 95% van de waarde van de woning bedragen.

Veel banken hanteren op basis van deze berekening verschillende rentetarieven. Hierbij geldt dat hoe lager de verhouding waarde woning/hoogte lening is ook hoe lager de rente is.

Bij het afsluiten van de lening vindt altijd een taxatie van de waarde van de woning plaats. Op dat moment wordt dan automatisch de juiste rente in rekening gebracht.

In de loop van de tijd kan de verhouding veranderen. Bijvoorbeeld omdat je tussentijds een deel van de lening aflost. Of, zoals nu massaal het geval is, de waarde van de woning sterk stijgt doordat er veel vraag en weinig aanbod is,

Is dit het geval en heb je een hypotheek waarbij de hoogte van de rente is gebaseerd op de verhouding (restant hoogte lening) en actuele waarde woning, dan kan het zijn dat je recht hebt op een lagere rente voor de toekomst. Het vervelende is nu dat de meeste banken aangeven dat je dit dan actief moet vragen. Banken gaan dus vaak niet uit zichzelf de korting verlenen.

Onze eerste tip is dus om te controleren of jouw hypotheek ook recht geeft op een korting op de rente wanneer de verhouding tussen hoogte actuele schuld en actuele waarde sterk verandert. Wil je hierover meer weten dan mag je natuurlijk contact met ons kantoor zoeken. Wij helpen je graag een en ander uit te zoeken.

Hoe zit het met de brandverzekering van jouw woning?

Wanneer je eigenaar van een woning bent, doe je er verstandig aan om deze woning tegen schade als gevolg van onder meer brand en storm te verzekeren. Doe je dat niet en heb je een hypotheek en komt er een grote schade dan heb je echt een probleem. Want de schuld van de hypotheek zal je, wel of geen schade door brand, gewoon moeten betalen. Daarnaast moet je dan ook zelf de kosten van het herstellen van de woning betalen. Kortom je haalt je een hoop ellende op de hals wanneer je een woning hebt en geen (goede) opstalverzekering.

Maar ook bij deze opstalverzekering is het wel belangrijk om elke paar jaar te kijken naar het maximale bedrag dat is verzekerd.  Bij een brandverzekering gaat het niet zozeer om de waarde van de woning bij verkoop, maar veel meer om de kosten om de woning te herbouwen. Ook daar doen zich op dit moment in de markt sterke prijsstijgingen voor. De prijs van bouwmaterialen is sterk gestegen en daarmee ook de herbouwwaarde. Daarnaast zijn er op dit moment te weinig bouwvakkers. Bij een forse schade kan dit betekenen dat het herstel heel lang gaat duren. Zeker wanneer je afhankelijk bent van de gemeente voor bepaalde vergunningen om te slopen en te herbouwen. Tussen het moment van het ontstaan van de schade en het moment dat je de volledig herbouwde woning weer kan betrekken kan bij een forse schade zo maar meer dan een jaar verstrijken. In die periode zal je misschien ergens anders moeten wonen. Ook zo’n tijdelijke huisvesting is op dit moment erg duur. Belangrijk is dus te weten hoe lang jouw verzekering deze kosten zal vergoeden.

Ons advies is dus, gelet op de huidige markt, de gestegen prijzen van woningen en sterk gestegen kosten van herbouw, ook eens te kijken naar het maximaal verzekerde bedrag van je opstalverzekering. Wil je hierbij een goed advies hebben, dan kan je hiervoor uiteraard met ons contact opnemen.