Meteen naar de inhoud

De familie-hypotheek: aantrekkelijk alternatief

500 euro biljet

Voor jongeren is het op dit moment heel lastig om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen.

Strenge voorwaarden voor een hypotheek


De prijzen van woningen zijn hoog. Vaak hebben deze jongeren geen of weinig eigen geld en moet het volledige aankoopbedrag geleend worden. Daarbij staan deze jongeren vaak nog aan het begin van hun loopbaan waarbij hun inkomen ook nog beperkt is. Als er daarbovenop nog een studieschuld is, zijn veel banken niet bereid de verlangde financiering te verstrekken.

Sparen levert ook niets op


Het kan zijn dat ouders een bedrag op hun spaarrekening hebben zonder dat hiervoor op korte termijn een concrete bestemming is. Over dit spaargeld wordt op dit moment vrijwel geen rente vergoed door banken.

Het is toegestaan dat ouders (een deel) van de benodigde financiering voor de aankoop van de woning door hun kind financieren. Dat kan gewoon door een leningsovereenkomst met het kind aan te gaan.

De ouder kan dan over de lening aan het kind een rente vragen. Deze rente mag iets hoger zijn dan de rentes zoals banken die op dit moment rekenen. Als vuistregel kunt u aannemen dat de rente die u aan uw kind in rekening brengt globaal 25% hoger mag zijn dan de rente die de banken over het algemeen in rekening brengen.

Maar waarom zou u uw eigen kind een hogere rente in rekening brengen? Eenvoudig weg omdat uw kind deze rente van zijn of haar fiscaal belaste inkomen mag aftrekken. Bij u is de rente die u ontvangt vervolgens fiscaal niet belast. Wat we zien is dat veel ouders eens per jaar aan hun kinderen belastingvrij een bedrag schenken waaruit de rente door het kind kan worden betaald.

Indien de ouders voor een deel van het aankoopbedrag als financier optreden zijn er vaak wel mogelijkheden om het andere deel van de benodigde lening door een bank gefinancierd te krijgen. Het risico dat de bank loopt is in dat geval namelijk een stuk kleiner. Wel is de bank wettelijk verplicht te blijven kijken of de jongere de lasten kan blijven dragen.

Goed regelen is noodzaak


De lening die u aan uw kind verstrekt kan via een onderhandse lening. Het is dus niet verplicht om dit via een notaris te laten verlopen. Toch adviseren wij onze relaties vaak om bij grotere leningen een en ander toch via een notaris te laten verlopen. Zeker indien er broers en zussen zijn.