Meteen naar de inhoud

Als senior kunt u de overwaarde van uw woning gebruiken

glazen huizen

Meerdere geldverstrekkers hebben in de afgelopen jaren een variant van de verzilverhypotheek geïntroduceerd. Dit is onder meer gedaan door belangrijke geldverstrekkers zoals ABN AMRO, Florius, Obvion, RABO en Woonfonds.

Verzilverhypotheek

De essentie van deze verzilverhypotheken is dat oudere huizenbezitters, veelal vanaf 60 jaar, in de gelegenheid worden gesteld een deel van de overwaarde van de eigen woning liquide te maken door het aangaan van een hypothecaire lening. De gelden die op deze wijze voor de consument ter beschikking komen, kunnen dan worden aangewend voor een aanvulling op (een te laag) pensioeninkomen of om de woning aan te passen aan de andere wensen die de senioren aan hun woonomgeving stellen.

Interessant maar niet in alle situaties

De mogelijkheid voor senioren om via een hypotheek een deel van de waarde van hun woning contant te maken kan voor bepaalde consumenten een goede oplossing zijn om bepaalde wensen te kunnen financieren. Voordat deze keuze wordt gemaakt is het belangrijk u goed te laten adviseren. Want soms is deze optie gewoon “te duur” en zijn opties beschikbaar die minder kosten met zich meebrengen. Ook kan de verzilverhypotheek op termijn leiden tot problemen bij het betalen van de woonlasten.

Waar letten wij op?

Indien relaties van ons kantoor belangstelling hebben voor een verzilverhypotheek, dan gaan wij samen met de relatie onderzoeken of deze hypotheekvorm past bij de betreffende cliënt. Hierbij besteden wij onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Is voldoende in kaart gebracht waarvoor de relatie het geld – dat tijdens het leven door het verzilveren vrijkomt – wil inzetten en sluit de hypotheekconstructie goed bij dit doel aan?
  • Behoudt de cliënt na de transactie voldoende inkomen om het huis te onderhouden en te verduurzamen?
  • Is er een deugdelijke inventarisatie van de andere doelen waarvoor de cliënt in de toekomst moet beschikken over liquiditeiten?
  • Is het product voor de oudere consument “veilig”? Watgebeurt er als er opnieuw een crisis op de woningmarkt plaatsvindt? Moet de cliënt dan verhuizen of houdt deze mogelijk een restschuld over? Kunnen en willen de klanten deze risico’s lopen?
  • Is het product kosten efficiënt? Met andere woorden: biedt het product voor de client waar voor zijn geld? Bij verzilverhypotheken is er sprake van een rente-op-rente effect.  Omdat klanten de rente niet betalen, wordt deze bijgeschreven bij de hypotheek.
  • Past de eenmalige uitkering die de relatie bij een verzilverhypotheek krijgt bij het beoogde doel van de relatie? Is een alternatief denkbaar dat hetzelfde oplevert, maar goedkoper is vanwege de lagere rente?
  • Begrijpt de relatie de risico’s en de werking van het product voldoende? Bijvoorbeeld wat zijn in zijn situatie de gevolgen van een stijging van de rente of van een daling vande huizenprijzen?

Wij vertellen u graag meer over de verzilverhypotheek

Heeft u voor u zelf of voor uw naasten belangstelling voor de verzilverhypotheek? Wanneer u contact met ons opneemt, nemen wij graag de tijd om met u door te nemen of deze hypotheekconstructie in uw situatie een goede keuze kan zijn, dan wel dat er voor u betere alternatieven bestaan.